תקנון האתר


תנאי שימוש באתר ובמוצרים הנמכרים ע"י סים זול
על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר בהם סים זול מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט של  סים זול  בכתובת simzol.co.il. השימוש באתר ו/או , בשירותים, במוצרים ובמידע הכלולים בו, כולל בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן . התנאים המפורטים יהיו כפופים לשינויים מעת לעת והתנאים או השירותים המעודכנים יהיו מפורסמים באתר.
 
נכונות המידע
סים זול עושה כל שביכולתה לוודא את עדכנות האתר בכל רגע נתון. חלק מהמידע מתקבל ע"י החברה מספקים ומאתרי חברות ואנו איננו מתחייבים לשינויים אשר יכולים להתבצע בכל עת באתרם ללא הודעה מוקדמת, לכן סים זול איננה יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך, לסים זול על מנת שנוכל לתקנו.
שימוש בלתי הולם בתוכן האתר והמוצרים המוצעים למכירה בו
המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק. המשתמש אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו.
 
הקניין הרוחני
זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו - לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - שמורות ל סים זול . אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ``ל או כל חלק מהנ``ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, כל התמונות והגראפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.
 
תחום האחריות
סים זול איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. סים זול שומרת על הזכות להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם של הלקוחות וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. החברה מספקת את השירות והמוצרים המוצגים באתר. המשתמש פוטר בזאת את סים זול מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנחנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירות והמוצרים יהיו פעילים באופן רציף ובכך אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיה רציף או חופשי מכל תקלה.אם זאת סים זול תעשה את כל המאמצים לפתור את התקלה במהירות האפשרית ובמקצועיות. סים זול  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות על כרטיסי הסים שאנו משווקים.
 

 
אבטחת האתר
סים זול משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של סים זול, או לסייע בפעולות כאמור. סים זול תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.
 
חיובים על שירותים ומוצרים הנמכרים באתר
החיובים הנעשים באתר יבוצעו במטבע שקלי או דולרי ו/או יורו. ערך ערך המטבעות יקבעו ע"י חברת סים זול.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 
מדיניות ביטולים והחזרות
כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה באתר www.simzol.co.iil  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים).
 
תנאי החזרה וזיכוי לרכישות און-ליין
ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר כל עוד המוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ראשוני. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. אנחנו מתחייבים לביצוע הזיכוי – שבע ימי עבודה מיום קבלת הבקשה וזאת בתנאי שכל הגורמים מסכימים ובתנאי שפעולה זאת מתאפשרת מול חברות האשראי. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
הלקוח יזדכה פחות 5% מגובה העסקה כמותר בחוק.
 
תוצאות הביטול עקב פגם
במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם; אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש.
 
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 15% ממחיר המוצר כדמי תפעול. אם המשתמש קיבל את המוצר,יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. הלקוחות יחוייבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות/חברה לחברת השילוח.
 
יובהר ויודגש
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות/חברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. [האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן]
הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית משפט מוסמך באיזור מרכז הארץ  בלבד
 
במידה של תקלה באחד מהשרתים חברת סים זול תפצה את הלקוח אך ורק עבור ימי השירות שלא היו פעילים במידה וזה באשמתה ולא תישא בשום נזק של שיחות או נזקים אחרים שהלקוח ינסה לתבוע כפיצויים הקיפיים